Nijpels maakt het milieu schoon en de Farizeeers de tempel