2002 De hoeksteen van de samenleving valt onder monumentenzorg