Po co utrzymywać pokój / wystarczy się nim dzielić