'Loesje for a Europe united by people'

Loesje International was happy to spend a few days in Brussels with Loesje Belgium, Loesje, Loesje Poland, Loesje Amsterdam, Loesje France, Loesje Latvia and Loesje Lëtzebuerg.#LoesjeCongress2016