Zgodovina

ALI LAHKO RECEŠ ZGODOVINA / MEDTEM KO IZPUSTI VELIK DEL ČLOVEŠTVA