multiculturalism

Wielokulturowy a czyli że taki jak świat