Housing crisis

Własny kąt pomnóżmy przez liczbę obywateli