generation gap

KONFLIKT POKOLEŃ BEZBRONNE DZIECKO UZBRAJA W CIERPLIWOŚĆ