Bourgeoise

BURŻUAZJA ŁATWIEJ WYMÓWIĆ NIŻ WYPROSIĆ / dziadek Loesje