Atheism

Bogu dzięki za laicyzację / dziadek Loesje