Israël

Waren de herders Palestijnen Joden of Christenen