livet

bara människor utan fantasi flyr in i verkligheten