ZASADY / ŁATWIEJ ICH PRZESTRZEGAĆ / GDY SIĘ JE WSPÓŁTWORZY