Wzorowe zachowanie / gryzę się w język / gdy nauczyciel przeszkadza mi w myśleniu