WSZYSTKO JEST ŁATWIEJSZE GDY BARDZIEJ NIŻ SWOJE PAŃSTWO KOCHASZ SWOICH SĄSIADÓW