Wolny jak □ wróbel w garści □ gołąb na dachu □ kura w klatce