Stres / a czy planetom spieszy się żeby okrążyć Słońce