Skoro jest czas do stracenia jest też czas do zyskania