SE OUVIRES OS POLÍTICOS / PODES ATÉ PENSAR QUE SOMOS TODOS TERRORISTAS