Pou an Éwop uni épi tout pèp la sa {For Europe united by people}