Na liście postanowień noworocznych mam same dzikie plany