Literatūras lasīšanas stilam nav nozīmes Galvenais ir Rainis