Lajan pé boujé tou patou pou kisa pa tout moun {Money can travel everywhere why not people}