KURCZOWE TRZYMANIE SIĘ ZIEMI / NIE ZANIESIE CIĘ DALEKO