KTO POWIEDZIAŁ ŻE PLAKATY NIE MOGĄ SPOWODOWAĆ REWOLUCJI