KIEDY ZAWIEDZIE PLAN A / NADAL MAMY RESZTĘ ALFABETU