KAD BŪS PAR KARSTU/ ISTABAS SILDĪTĀJU IZSLĒGSI/ GLOBĀLO SASILŠANU NĒ