HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY / OBY NAS NIE PRZEJECHAŁA / dziadek Loesje