geen hoofddoeken meer op school ook in nonnenscholen