BON MATIN A MWEN KÉ LÉVÉ KÔW MWEN AN MWEN KÉ WOUYE MOND TALA DOUVAN POT AN MWEN {I woke up this morning and I found the world in my door.}