‫ازرق و ازرق يجوز‬ ‫اخضر و اخضر يجوز‬ ‫اخضر و ازرق لا يجوز‬ ‫متاهة لَم الشمِل‬{Blue and Blue work together / Green and Green work together / Green and Blue doesn't work together / Maze of the reunion}