ניסיתי ללכת לשירותים / אבל אני לא דומה לאף אחת מהדמויות על הדלתות