לקחת צעד אחורה / לפעמים פשוט בשביל להתכונן לקפיצה גדולה