Ģimenes tradīciju sarakstā mentālo traumu pārmantošanai nav jābūt