i den sjunde himlen kan det också storma häftigt ibland