plotseling dreigden de onderhandelingen over liefde, aandacht en zelfontplooiing te gaan