Vertragingen. Om de mensen wat op te beuren roepen ze op het station de files om.