Hou eens op mijn woede voor baldadige vernielzucht aan te zien.