De politicus noemde de sociale vernieuwing en de bezuinigingen in een adem waarop 'n kameel jaloers zou zijn