"Het is voor je eigen bestwil" zei de luis tegen de geranium