Kerstgedachte aan het opschroeven van behoefte wordt meer besteed dan aan het lenigen van de ergste nood