Gorbatsjov: verkoop nu uw aandelen in de wapenindustrie