Schijn zacht<br>Ster van de nacht<br>Klinkt de stem<br>van de radio alsof<br><br>Alsof die ster<br>iets anders te doen heeft<br><br>Maar mijn speelgoedkonijn<br>zit met grote oren te luisteren