Wolność seksualna □ koryguje □ prostuje □ wzmacnia kręgosłup moralny