Dobre postanowienia noworoczne przydają się na całe życie / dziadek Loesje