Prezes / prezeska / końcówka nie odbiera kompetencji