Kolejny alert pogodowy / klimat z całych sił wzywa pomocy