Tylu politykom wciąż wydaje się że problemy znikają gdy zamknie się oczy