POLICJA SŁUŻY PRZYKŁADEM DLACZEGO NIE SŁUCHAĆ ROZKAZÓW