PRZEŁAMYWANIE TABU / GDY ROBI SIĘ NIEKOMFORTOWO JESTEŚ NA DOBREJ DRODZE